Wheelchair Masters 2024

Beste rolstoeltennissers ter wereld strijden op ons mooie Sportpark Molenbeke om de Master-titels.

De NEC Wheelchair Singles Masters en UNIQLO Wheelchair Doubles Masters, de prestigieuze eindejaarstoernooien voor de beste rolstoeltennissers ter wereld, strijkt in november neer in Arnhem. Zowel de heren, dames als de quads spelen in de week van 11 t/m 17 november in het enkel- en dubbelspel om de officiële wereldtitels. Het evenement wordt gespeeld op Sportpark Molenbeke in de Gelderse hoofdstad. Er wordt gespeeld in het zogenaamde round robin-systeem (poule-systeem) gevolgd door de knock-out fase. De namen van de deelnemende atleten zijn nog niet bekend, maar aanwezigheid van Nederlandse wereldtoppers als Diede de Groot, Jiske Griffioen, Niels Vink en Sam Schröder is op basis van de huidige ranking zeer waarschijnlijk. In totaal zal het deelnemersveld bestaan uit circa 40 spelers uit alle uithoeken van de wereld.

Diede de Groot – credit Tim Buitenhuis

David Haggerty, voorzitter van de ITF, zei: “De NEC Wheelchair Singles en UNIQLO Doubles Masters is een fantastisch evenement en biedt tennisfans een bijzondere kans om ’s werelds beste rolstoeltennissers te zien excelleren. Nederland en Team TOC waren uitstekende gastheren in 2022 en hebben laten zien dat ze in staat zijn om een toernooi van wereldklasse te organiseren in nauwe samenwerking met de stad en de provincie, en we zijn verheugd om dit jaar weer met hen samen te werken. We bedanken ook de gemeente Arnhem en de KNLTB voor hun steun.”

De Nederlandse equipe is de afgelopen jaren uiterst succesvol geweest, met Diede de Groot als absolute kopvrouw. Ze won alle Grand Slams, een Paralympische gouden medaille, de European Para Championships en meerdere Master-titels. Vorige maand won ze de prestigieuze Laureus World Sports Award en werd daarmee benoemd tot sporter van het jaar met een beperking. Bij de quads, de categorie voor spelers waarbij ook de functionaliteit van één of beide armen en het onderlichaam beperkt is, zijn Sam Schröder en Niels Vink de laatste jaren oppermachtig als nummer 1 en 2 in de ranking. Ook op de Paralympische Spelen in Parijs van komende zomer behoren de Nederlandse heren en dames tot de topfavorieten. De Wheelchair Tennis Masters in Arnhem zijn de eerste gelegenheid na Parijs, om de Paralympische medaillewinnaars live in actie te zien op een groot toernooi.

Tennisbond KNLTB is verheugd met de komst van het prestigieuze toernooi. “Het is heel mooi dat we dit opnieuw in Nederland kunnen organiseren, uitgerekend in het jaar dat wij ons 125-jarig jubileum vieren. Onze Nederlandse rolstoeltennissers behoren al jarenlang tot de wereldtop. Het is fantastisch dat we hen weer in ons eigen land in actie kunnen zien”, aldus Jacco Eltingh, technisch directeur KNLTB.

Niels Vink, Credit Tim Buitenhuis

Helga Witjes, gedeputeerde Sport provincie Gelderland: “Iedereen die dat wil, moet in Gelderland kunnen sporten. Met of zonder beperking. Want sport zorgt voor plezier, brengt mensen samen en is goed voor je gezondheid. Zo ondersteunen we onder andere al het Multi Talent Centrum in Apeldoorn en werken we samen met het landelijke programma Uniek Sporten. We kijken er naar uit om ook een groots para-evenement in Gelderland te verwelkomen. Daarom willen we hier aan bij gaan dragen. Zo geven we een impuls aan de ontwikkeling van de gehandicaptensport met al die wereldtoppers die straks in actie komen als inspiratiebron.”

Bob Roelofs, wethouder Sport van de gemeente Arnhem sluit zich daarbij aan: “Sport en inclusiviteit gaan hand in hand en de ITF Wheelchair Tennis Masters onderstreept die gedachte. Arnhem zet zich hard in om sport voor iedereen toegankelijk te maken, daarom zijn we enorm trots dat we gastheer mogen zijn van dit toernooi met ‘s werelds beste rolstoeltennissers.”

English:

World’s best wheelchair tennis players compete in Arnhem for Masters titles

The NEC Wheelchair Singles Masters and UNIQLO Wheelchair Doubles Masters, the prestigious year-end tournaments for the world’s best wheelchair tennis players, will descend on Arnhem in November. Both the men’s, women’s and quads will play for the official world titles in singles and doubles during the week of Nov. 11-17. The event will be played at Sportpark Molenbeke in the Gelderland capital. Games will be played in the so-called round robin system (pool system) followed by the knockout phase. The names of the participating athletes are not yet known, but the presence of Dutch world class athletes such as Diede de Groot, Jiske Griffioen, Niels Vink and Sam Schröder is very likely based on the current ranking. In total, the field of participants will consist of about 40 players from all corners of the world.

David Haggerty, president of the ITF, said, “The NEC Wheelchair Singles and UNIQLO Doubles Masters is a fantastic event and offers tennis fans a special opportunity to see the world’s best wheelchair tennis players excel. The Netherlands and Team TOC were excellent hosts in 2022 and demonstrated their ability to host a world-class tournament in close cooperation with the city and province, and we are delighted to work with them again this year. We also thank the Municipality of Arnhem and the KNLTB for their support.”

The Dutch team has been extremely successful in recent years, with Diede de Groot as the absolute leading lady. She won all Grand Slams, a Paralympic gold medal, the European Para Championships and several Masters titles. Last month she won the prestigious Laureus World Sports Award and was thus named athlete of the year with a disability. In quads, the category for players in which the functionality of one or both arms and the lower body is also limited, Sam Schröder and Niels Vink have been supreme in recent years as No. 1 and No. 2 in the rankings. The Dutch men and women are also among the top favorites at next summer’s Paralympic Games in Paris. The Wheelchair Tennis Masters in Arnhem are the first opportunity after Paris, to see the Paralympic medalists live in action at a major tournament.

Tennis Association KNLTB is delighted with the arrival of the prestigious tournament. “It is very nice that we can organize this again in the Netherlands, in the very year we celebrate our 125th anniversary. Our Dutch wheelchair tennis players have been among the world’s best for years. It is fantastic that we can see them in action again in our own country,” said Jacco Eltingh, KNLTB technical director.

Helga Witjes, deputy for Sport of the province of Gelderland: “Everyone who wants to should be able to play sports in Gelderland. With or without disabilities. Because sport provides fun, brings people together and is good for your health. For example, we already support the Multi Talent Center in Apeldoorn and work together with the national program Uniek Sporten. We look forward to welcoming a major para-event in Gelderland as well. Therefore, we want to start contributing to this. This way we give an impulse to the development of disabled sports with all those world-class athletes who will soon be in action as a source of inspiration.”

Bob Roelofs, Alderman for Sport of the Municipality of Arnhem concurs: “Sport and inclusiveness go hand in hand and the ITF Wheelchair Tennis Masters underlines that thought. Arnhem is committed to making sport accessible to all, which is why we are immensely proud to host this tournament featuring the world’s best wheelchair tennis players.”